lørdag 13 oktober 2018

11:00 - Matfestivalen i Lofoten

søndag 14 oktober 2018

12:00 - Matfestivalen i Lofoten

søndag 16 desember 2018

19:00 - Julekonsert i Meieriet kultursenter Julekonsert i regi av Lofothallen. Artister offentliggjøres senere.