Ordensregler

 
shutterstock_522565846.jpg
 
 

Lofothallen, Idrettsparken, Leknes idretts og svømmehall, Gravdalshallen

 1. All utleie av anleggene skjer etter oppsatt timeplan fra Lofothallen AS. Tildelt FAST leie må sies opp skriftlig med minimum 14 dagers varsel. Oppsigelsesfrister for korttidsleie avtales i hvert enkelt tilfelle.
  Anleggene og garderobene skal ryddes og låses etter bruk og lys slukkes. Alt søppel plasseres i søppeldunker.Garderobene skal forlates senest 15 minutter etter endt treningstid. I svømmehallen er tid i garderoben en del av leid tid. Det skal i alle anlegg benyttes treningsfottøy, og i alle anlegg unntatt Lofothallen og Idrettsparken må en påse at dette fottøyet ikke sverter av på gulvet. Det tillates kun brukt vannbasert klister. Trener/ leder er ansvarlig for at dusjer og kraner er stengt når anlegget forlates. Treningsmateriell må brukes på forsvarlig måte slik at skader ikke oppstår. Skillevegger må ikke løftes eller skyves til sides for gjennomgang mellom baner. 

 2. Leiepriser fremgår av vår prisliste. Fakturering skjer i slutten av hver måned. Ved for sen betaling belastes purregebyr med kr. 67.- samt renter med for tiden 12% for hver påbegynt måned etter forfall. Nøkler utleveres av Lofothallen AS mot et depositum på kr. 250,- pr. nøkkel, ved innlevering tilbakebetales dette. Blir anlegget forlatt ulåst eller med lysene på, belastes leietakeren med kr. 500.- i gebyr. Ved ikke avtalt bruk blir leietakeren belastet med kr. 1.000.- i gebyr samt inndragning av nøkler. 

 3. Leietakeren er ansvarlig for at anleggene og treningsutstyr benyttes på en forsvarlig måte, og settes på faste plasser etter bruk. Eventuelt publikum som slippes inn i anleggene under trening, er leietakerens ansvar. Vi anbefaler derfor at garderobedører holdes låst. Oppstår skader eller at eventuelt hærverk blir begått i den tid leietakeren er til stede i anlegget, er leietakeren pliktig til straks å underrette Lofothallen AS om dette. Leietakeren er erstatningspliktig ved slike skader/ hærverk. 

 4. Anleggene er såkalte flerbruksanlegg som vi håper alle føler ansvar for å ta vare på, vi oppfordre derfor alle leietakere til å ta dette ansvar alvorlig. I alle anleggene er det forbudt å røyke, Det er forbudt å nyte alkohol eller andre rusmidler i våre anlegg, i Lofothallen kan det søkes om ambulerende skjenkebevilling ved utenomsportslige arrangement.

Tilleggsinstruks ved arrangement 

 • Anleggene skal reingjøres etter endt bruk, hjelpemidler til dette finnes i anleggets vaskerom.

 • Garderober, dusjer, tribuner, vestibyle og toaletter skal ryddesregelmessig under arrangement.

 • Hele anlegget og alle rom som har vært benyttet under arrangement skal rengjøres.

 • Avfall etter arrangement er leietakers ansvar, dette kan dog fjernes av Lofothallen AS for leietakers regning, og avfall plasseres da på anvist plass. 

 • Av hygieniske årsaker tillates ikke salg av potetchips, potetskruer, peanøtter eller andre typer snacks i våre anlegg.